Vil du være med?
Vil du give et støttebidrag til "Færgemanden"?
Der kan støttes via Mobilpay på 23 30 04 41. (v. formanden for  KulturhusSydvestmors: Henning Iversen).

Færgemanden

Et kunstværk bliver til!
Og nu bliver det til noget!
Med støtte fra "Morsøfonden", "Den velgørende Fond, Morsø". "De frie Kulturmidler" fra Morsø Kommune samt private donorer kan arbejdet nu påbegyndes.
 
 
Mobilpay 23 30 04 41 til ”Færgemanden”
via formanden i Kulturhus Sydvestmors: Henning Iversen
 
Kæmpen ved Næssund segnede jo under stormen p.g.a.     råddenskab.
Vi savner ham.... Han skulle gerne sikre sejladsen!


Kulturhus Sydvestmors arbejder på at få rejst en ny og mere holdbar èn af slagsen, og heldigvis er det lykkedes at skaffe et stort træ!
 
Menighedsrådet i Frøslev kom til undsætning og donerede et 130 år gammelt egetræ, der stod i præstegårdshaven.
 
Skulptør Anders Bo Jensen har undersøgt træet og fundet det egnet, så nu skal der skaffes penge til udførelsen! Alt i alt kommer det til at koste ca. 40.000 kr. at få træet fældet, bugseret til Næssund, omdannet til kunstværk og rejst.
 
Morsøfonden har doneret 15.000 kr, men der håbes på flere fondsnidler, da opgaven ellers vil blive for stor at løfte.
 
"Resterne" udstillet på Påskeudstillingen 2017.
 
 
 
Historien bag Færgemanden
(KLIK på billedet for at læse historien)
 
Frøslev-egens historie
Klik på siderne for at forstørre!
 
 
 
Kulturhus Sydvestmors